BIJO - Reklamacje

Reklamacje

Zasady reklamacji produktów na bijo.sklep.pl:

 1. bijo.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad, a w przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.bijo.sklep.pl, Sklep ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych na www.bijo.sklep.pl, jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać e-mailem na adres: sklep@bijo.pl lub telefonicznie : +48 22 547 07 06.
 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, bądź szczegółowy opis wady odesłanych produktów.
 1. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem sklep@bijo.pl.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania przesłania zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 1. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się nie później niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. www.bijo.sklep.pl ma obowiązek poinformować Klienta niezwłocznie o ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 1. zwroty reklamacyjne należy przesyłać na adres BIJO Sp. z o.o., ul. Olimpijska 25, 02-636 Warszawa
 1. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
facebook instagram youtube

Newsletter

  Twój produkt został dodany do koszyka!

  Kontynuuju zakupy Idź do koszyka
  BIJO